نقش برنامه ریزی ر رسیدن به هدف tagged posts

0

نقش دانشگاه ها در جامعه

نقش دانشگاه ها در جامعه

دانشگاه ها نقش بسیار عمده ای در شکل گیری اخلاق اجتماعی و در کل یک جامعه دارند. با توجه به پیشرفت ها و تكاملی كه در زندگی جامعه تحصیل کرده بوجود می آید و نیازها و ضرورتهایی که در این قشر از جامعه نیاز می شود، تفکراتی پیشرفته جدید و کامل در ذهن آنان شکل می گیرد که با القا این تفکرات در جامعه ، در واقع آن جامعه رو به پیشرفت می رود.تبدیل جوامع سنتی به قالبی نو مسائل جدید را در عرصه مفاهیم صنعتی و اقتصادی و حتی اخلاقی پدید می آورد.این مسائل از پدیده های پیش بینی شده است که با ظهور دانشگاه های خوب بسیار پر رنگتر می شود...

ادامه...
0

نقش برنامه ریزی ر رسیدن به هدف

تاثیر تغذیه در یادگیری

همیشه وقت کم میارید! به کارهایی که دوست دارید انجام بدهید یا باید انجام بدهید نمیرسید! کلافه و عصبی میشوید و از همه بدتر ناامیدی تمام وجودتان را پر میکند! اگر از این وضع خسته شدید و دنبال راه چاره ای هستید ، تنها راه چاره برنامه ریزی هدفمند می باشد.

همانطور که میدانید اولین و مهمترین عامل دربرنامه ریزی هدف است!  در واقع برنامه ریزی میکنید که به یک هدفی که در ذهنتان هست برسید.

خود این هدف چند بخش می شود ، هدف کوتاه مدت ، هدف میان مدت و هدف بلند مدت که این سه باید در طول هم باشند،یعنی اهداف کوتاه مد...

ادامه...