زمینه ها سوالات متداول

0

سوالات متداول دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور

1-اعتبار دانشگاه هاي داخل كشور را چه كسي مشخص مي كند ؟
براساس راهنماي مقررات ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي خارج ازكشور و يا از طريق سايت معاونت آموزشی کشور اطلاع حاصل كنيد.

2 -شرايط انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج از كشور به دانشگاه هاي داخل براي وروديهاي قبل از سال( 2008 ميلادي)؟
– دارا بودن معدل كتبي ديپلم متوسطه با حداقل نمره 14
– دارا بودن معدل كل ديپلم متوسطه با حداقل نمره 16
– دارا بودن معدل پيش دانشگاهي با حداقل نمره 16)يا ميانگين معدل كل وپيش دانشگاهي...

ادامه...
ازدواج / خانواده / روانشناسی کودک / مرکز روانشناسی / روانشناسی / راهنمایی تلفنی / روانشناس آنلاین / قیمت طلا / کانال تلگرام
تست روانشناسی / راهنمای تلفنی آنلاین / روانشناس / فروم دوستیابی / دکتر / روانپزشک / تست روانشناسی / آموزش دامنه فارسی / نوروفیدبک
مشاوره تحصیلی / ترس از صدا / بیماری برده بودن / روانشناس خوب / مهریه / پیچ مشکلات جنسی