کودک با تنبیه از درس خواندن فرار می کند

کودک با تنبیه از درس خواندن فرار می کند

عوامل مهم درس نخواندن کودکان : دعوا های والدین ، نا آرام بودن محیط خانواده ، فرق گذاشتن و مقایسه کردن کودک خود با دیگران ،حسود بودن نسبت به بچه های تازه به دنیا آمده ، سرزنش و تنبیه کردن می باشد. در صورتیکه فرزند خود دچار خستگی ، حواس نداشتن و پریشانی در یادگیری …

کودک با تنبیه از درس خواندن فرار می کند ادامه »