آزمون IELTS و پذیرش در دانشگاه های خارجی معتبر

آزمون IELTS :

يكي از مدارك مورد نياز براي گرفتن پذيرش در دانشگاه های خارج از کشور نمره آزمون زبان ميباشد. يكي از آزمون هايي كه مي توانيد در آن شركت كنيد، آزمون آيلتس است. آزمون آيلتس زير نظر دانشگاه كمبريج، Council British و مركز آيلتس استراليا برگزار ميشود.
آزمون آيلتس در دو نوع جنرال(GENERAL) و آكادميك(academic) ارائه ميگردد و مدت اعتبار آن دو سال است. دقت كنيد كه براي گرفتن پذيرش از دانشگاه هاي خارجي شما بايد در نوع آزمون آكادميك  IELTS شركت كنيد.
در حال حاضر اين آزمون در ايران توسط سه مركز مجاز برگزار ميشود:

  • دانشگاه آزاد اسلامي
  • آيلتس تهران
  • موسسه آموزش عصر دين و دانش

براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه به انجمن مراكز برگزاري آزمون IELTS مراجعه كنيد.
نمره اين آزمون از 1 تا 9 ميباشد و قبولي و ردي در آن وجود ندارد. دانشگاه ها يك حداقل تعيين ميكنند و نمرهايی كه شما در اين آزمون كسب ميكنيد بايد با حداقلي كه دانشگاه تعيين كرده حداقل مساوي و يا از آن بيشتر باشد.


معمولا حداقل نمره قبولی IELTS براي دانشگاه هاي آمريكا و كانادا حدود 5/6 يا 7 است. دقت كنيد كه در اين زمينه حتما سايت دانشگاه را چك كنيد. براي رشته هاي مختلف ممكن است حداقلي كه دانشگاه براي اين امتحان تعيين ميكنند متفاوت باشد.
نمره هر يك از چهار بخش امتحان نيز از 1 تا 9 ميباشد. در كارنامه آزمون آيلتس علاوه بر اينكه نمره هريك از اين
چهار بخش نشان داده ميشود نمره كلي (Overall) شما نيز نشان داده ميشود. برخي از دانشگاه ها علاوه بر اينكه يك حداقل براي نمره كلي كه شما كسب ميكنيد تعيين ميكنند ممكن است براي برخي و يا همه بخشهاي امتحان
نيز يك حداقل تعيين كنند. مثلا بگويند كه حداقل نمره كل بايد 7 باشد و نمره هيچ بخشي كمتر از 5/6 نباشد.

آزمون آيلتس(IELTS) از چهار بخش تشكيل شده است:

بخش Listening آزمون IELTS :

در بخش شنيداري آزمون آيلتس لهجه هاي مختلفي را ميشنويد ولي اكثريت اين لهجه ها ممكن است بريتانيايي باشد. سوالات به صورت انتخاب يك گزينه از بين چند گزينه، پر كردن جاي خالي و موارد مشابه ميباشند. در بخش هاي ابتدايي امتحان متن هايي كه مي شنويد و بايد سوالات را بر اساس آنها پاسخ دهيد كوتاه تر هستند و به تدريج طولاني تر ميشوند. در مورد سوالاتي كه بايد جاي خالي را پر كنيد حتما دقت كنيد كه چند كلمه ميتوانيد در جاي خالي بنويسيد. در سوال ذكر ميشود كه مثلا بيش از يك كلمه يا يك عدد ننويسيد.
قبل از پخش شدن متن شما فرصت داريد تا سوالات را بخوانيد، سعي كنيد تا در فرصتي كه داريد فقط سوالات مربوط به همان بخش را بخوانيد. اگر سوال به صورت جاي خالي است سعي كنيد تا از روي كلمات ماقبل و نوع جملات حدس بزنيد كه جواب چه ميتواند باشد، آيا عدد است و يا كلمه، اگر اسم خاص است دقت كنيد كه حرف اول آن بزرگ باشد. معمولا در هنگامي كه متن را ميشنويد كلماتي كه پاسخ سوالات هستند با تاكيد بيشتري ادا ميشوند. بنابراين حتما به لحن گوينده دقت كنيد.
• دقت كنيد كه هر يك از گفتگوها و متن هايي كه مي شنويد تنها يك بار پخش ميشوند و بايد در همان زمان
كه ميشنويد به سوالات پاسخ دهيد. پاسخ سوالات به ترتيب در متن بيان خواهند شد. بنابراين اگر نتوانستيد به يك سوال پاسخ دهيد به سرعت از آن رد شويد و به سراغ سوال بعدي برويد.
مدت زمان: 30 دقيقه

بخش Reading آزمون IELTS :

در اين بخش سه متن وجود دارد و سوالاتي از آنها طرح شده است كه بايد به آنها پاسخ بگوييد. سوالات اين بخش به
صورت درست (True) و غلط (False) پركردن جاي خالي، سوالات چهار گزينه اي، … ميباشد. براي پاسخگويي به سوالات ریدینگ تكنيك هاي مختلفي وجود دارد. برخي ترجيح ميدهند اول تمام متن را سريع بخوانند و بعد به سوالات پاسخ بگويند و يا اينكه اول سوالات را بخوانند و بعد تنها به دنبال جواب سوالات در متن بگردند. بهتر است تا با حل نمونه هاي امتحان شيوهاي را كه براي شما مناسب تر است و زمان كمتري ميگيرد انتخاب نماييد.

مدت زمان: 60 دقيقه

بخش writing آزمون IELTS :

در اين بخش شما بايد دو انشا بنويسيد.
ابتدا بايد يك نمودار و يا يك جدول را كه داده شده است تحليل نماييد. گاهي ممكن است كه چند نمودار و يا جدول
در مورد يك مسئله به شما داده شود تا تحليل كنيد. مثلا ممكن است نمودارهايي در مورد تغيير دستمزد در طول
سالهاي مختلف و به صورت همزمان مقايسه دستمزد زنان و مردان در يك كشور داده شود تا آنها را مقايسه كنيد.
در  بخش writing دقت نماييد كه براي تعداد كلماتي كه مينويسيد يك حداقل (150 كلمه) وجود دارد. بنابراين بايد
حداقل اين تعداد كلمه در متن شما باشد اما طولاني بودن زياد اين متن هم توصيه نميشود. براي تحليل نمودارها
سعي كنيد كه تنها نكات مهم را ذكر كنيد. از دخالت دادن نظر شخصي خود خودداري نماييد و تنها چيزي را كه
ميبينيد بيان نماييد. سعي كنيد حتما نكات مهم نمودار مثلا كاهش ها و يا افزايش هاي ناگهاني را ذكر كنيد و از بيان نكات جزيي خودداري نماييد.
در انشاي دوم يك موضوع به شما داده ميشود كه بايد آن را تحليل كنيد. حداقل تعداد كلمات مجاز براي اين انشا
250 كلمه ميباشد. (در آيلتس جنرال به جاي تحليل يك موضوع بايد يك نامه بنويسيد.) به موضوعي كه به شما داده می شود و آنچه از شما خواسته ميشود دقت كنيد. از پراكنده نويسي و دور شدن از موضوع خودداري نماييد و يكپارچگي مطلب را حفظ كنيد.
مدت زمان: 60 دقيقه

بخش Speaking آزمون IELTS :

اين بخش از امتحان ممكن است مدتي قبل و يا بعد از آزمون كتبي برگزار شود (معمولا به فاصله يك هفته) بنابراين حتما به زمان برگزاري امتحان مكالمه دقت كنيد. براي اينكه كارنامه آزمون براي شما صادر شود بايد همانند آزمون كتبي در اين آزمون نيز شركت نماييد. مدت زمان آزمون معمولا كمتر از 15 دقيقه است. در طول آزمون speaking فرد مصاحبه كننده سوالات مختلفي را از شما ميپرسد. معمولا اين آزمون با سوالاتي در مورد خود شما، خانواده، شهر و كشور شروع ميشود. سپس فرد مصاحبه كننده موضوعي را كه روي كاغذ نوشته شده به شما ميدهد و شما فرصت داريد
يك دقيقه در مورد آن فكر كنيد و سپس حداقل يك دقيقه و حداكثر دو دقيقه در مورد آن صحبت كنيد. اگر صحبت شما كمتر از يك دقيقه طول بكشد از شما نمره كسر خواهد شد و اگر بيشتر از دو دقيقه طول بكشد مصاحبه كننده شما را متوقف خواهد كرد. پس حتما قبل از امتحان تمرين لازم را انجام دهيد. معمولا اگر صحبت شما كمتر از يك دقيقه طول بكشد مصاحبه كننده به شما خواهد فهماند و يا سوالي خواهد پرسيد تا يك دقيقه به اتمام برسد.

پس از اين بخش مصاحبه كننده سوالاتي از شما ميپرسد كه معمولا به همان موضوع بخش دوم مرتبط است. در اين امتحان مهم نيست كه لهجه شما انگليسي است و يا آمريكايي. آنچه مهم است روان صحبت كردن و تسلط شما در انگلیسی صحبت کردن است.
حتما سعي كنيد تا قبل از امتحان نمونه هاي آن را گوش كنيد و تمرين نماييد تا بتوانيد راحت تر به سوالات پاسخ بگوييد. اين مسئله به خصوص در مورد بخش دوم كه بايد به صورت يكسره در مورد يك موضوع حداكثر دو دقيقه صحبت كنيد مهم است.
در امتحان به سوالي كه مي شود دقت نماييد و از دادن پاسخ هاي غير مرتبط خودداري كنيد.
مدت زمان: 11 تا 14 دقيقه

كارنامه آزمون IELTS :

پس از شركت در آزمون كتبي و همچنين مكالمه، كارنامه آزمون پس از حدود دو هفته از تاريخ امتحان براي شما
صادر ميشود. يك نسخه از اين كارنامه به عنوان نسخه داوطلب به شما داده ميشود. تعداد پنج كارنامه به صورت رايگان اگر قبل از امتحان درخواست داده باشيد براي شما صادر ميگردد و شما فقط بايد هزينه ارسال اين كارنامه ها به دانشگاه هاي مورد نظرتان را بپردازيد. براي ارسال كارنامه هاي بيشتر بعد از امتحان بايد مبلغي را بپردازيد. با توجه به اينكه در مراكز مختلف اين روال كمي متفاوت است لطفا به سايت اين مراكز مراجعه كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *