آموزش زمان های حال و گذشته درس انگلیسی

 

 

مشاوره کنکور: زمانهای گذشته و حال در زبان انگلیسی به شرح ذیل می باشند :

 

زمانهای گذشته

 

Simple Past

 

Past Continuous

 

Past Perfect

 

Past Perfect Continuous

 

 

زمانهای حال

 

Simple Present

 

Present Continuous

 

Present Perfect

 

Present Perfect Contiuous

 

 

Simple Past

 

 

 

زمان گذشته ساده از فاعل + قسمت دوم فعل ساخته می شود و برای بیان کاری است که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است . به مثال زیر توجه کنید :

 

 

Ali lost his keys last week.

 

علی کلیدهایش را هفته گذشته گم کرد .

 

 

 

همان طور که از ترجمه مشخص است زمان فعل ( گم کرد ) معادل زمان ماضی ساده ( گذشته ساده ) در زبان فارسی می باشد .

 

 

 

Past Continuous

 

 

 

فرمول کلی زمان گذشته استمراری به شکل زیر می باشد :

 

Subject + [ was/were ] + verb + ing

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

 

 

Ali was washing his car .

 

علی داشت ماشینش را می شست .

 

از ترجمه پیداست که این زمان نیز مطابق ماضی مستمر در زبان فارسی است .

 

 

 

Past Perfect

 

 

 

گذشته کامل به شکل ذیل ساخته می شود :

 

 

 

Subject + had + past participle

 

به این مثال توجه کنید :

 

 

 

Ali had already left the class when I arrived .

 

هنگامی که من رسیدم علی کلاس را ترک کرده بود .

 

 

 

زمان گذشته کامل برای بیان کاری است که در گذشته پیش از کار دیگر اتفاق افتاده است و طبق ترجمه بالا زمان فعل ( ترک کرده بود ) مطابق زمان ماضی بعید در زبان فارسی می باشد .

 

 

 

Past Perfect Continuous

 

 

 

فرمول زمان گذشته کامل استمراری به شکل زیر می باشد :

 

 

 

Subject + had + been +  verb + ing

 

به این مثال توجه کنید :

 

 

 

Ali had been working .

 

علی در حال کار کردن بوده است.

 

 

 

از ترجمه مشخص است که زمان فعل ( کار کرده  بود ) مطابق زمان ماضی بعید در زبان فارسی می باشد .

 

 

 

Simple Present

 

 

 

زمان حال ساده از فاعل + شکل ساده فعل ساخته می شود و معمولا در سه حالت به کار می رود : 1- برای بیان حقایق کلی و مطالب علمی. 2- برای بیان کاری که اکنون در حال انجام است . 3- برای بیان کاری که در آینده انجام خواهد گرفت . 

 

به مثالهای زیر دقت کنید :

 

Water freezes in 0  .

 

آب در دمای صفر درجه سانتی گراد یخ می زند .

 

 

I go to school every day  .

 

من به مدرسه می روم .

 

I go to Tehran next Monday .

 

دوشنبه آینده به تهران می روم .

 

 

 

همان طور که از ترجمه ها پیداست زمان فعل های بالا مطابق با زمان مضارع اخباری در زبان فارسی میباشد.

 

 

 

Present Contiuous

 

 

 

فرمول کلی زمان حال استمراری به صورت زیر می باشد :

 

 

 

Subject + [ am/is/are ] + verb + ing

 

 

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

 

 

Ali is watching TV .

 

علی دارد تلویزیون نگاه می کند .

 

 

 

همانگونه که از ترجمه پیداست این زمان نیز همانند زمان حال ساده مطابق زمان مضارع مستمر در زبان فارسی می باشد .

 

 

 

Present Perfect

 

 

 

زمان حال کامل به صورت ذیل ساخته می شود :

 

 

 

Subject + [ have/has ] + past participle

 

به این مثال دقت کنید :

 

Ali has cleaned the windows .

 

علی پنجره ها را پاک کرده است .

 

 

 

از ترجمه مشخص است که زمان فعل ( پاک کرده است ) مطابق زمان ماضی نقلی در زبان فارسی می باشد که زمان ماضی نقلی به دو صورت به کار می رود : 1- برای بیان کاری که در گذشته انجام گرفته و اینک اثر و نتیجه آن مورد نظر است . 2 – برای بیان کاری که گوینده شاهد آن نبوده و صورت نقل قول دارد .

 

 

 

Present Perfect Continuous

 

 

 

حال کامل استمراری به شکل ذیل ساخته می شود :

 

 

 

Subject + [ have/has ] + been + verb +ing

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

I have been watching TV .

 

من در حال تماشای تلویزیون بوده ام .

 

 

 

از ترجمه پیداست که زمان حال کامل استمراری نیز همانند زمان حال کامل مطابق زمان ماضی نقلی در فارسی می باشد .

 

مشاوره تحصیلی:تحلیل آزمون های آموزشی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *