آموزش کنکوری ادبیات-جناس

آرایه های ادبی-مشاوره تحصیلی

جناس :

آوردن دو يا چند كلمه است كه از لحاظ لفظي و ظاهري شبيه و يا نزديك به هم باشند ولي تفاوت معنايي داشته باشند .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
جناس به دو نوع كلي تقسيم مي گردد :

الف ) جناس تام : دو واژه از هر جهت تماما شبيه به هم و يكسان باشند و فقط در معنا متفاوت .

👈مثال : بهرام كه گور مي گرفتي همه عمر / ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت
«گور » (مصراع اول) !گور خر / « گور » (مصراع دوم ) !قبر

ب )جناس ناقص : دو واژه هر گاه غير از معني ، تفاوتي ديگر داشته باشند جناس ناقص گفته مي شود .اين تفاوت ، حدودي دارد كه بر اساس آن جناس ناقص نيز به سه نوع تقسيم مي گردد :

1) جناس ناقص اختلافي : هر گاه دو واژه فقط در يك حرف اختلاف داشته باشند .!
👈مثل : (شكايت و حكايت ) ، (اصل و وصل) ، ( دور و نور )

2) جناس ناقص افزايشي : هر گاه يكي از دو واژه فقط يك حرف بيشتر از ديگري داشته باشد !
👈مثل : (آرام و رام ) ، (قامت و قيامت ) ، (بيا و بيار )

3) جناس ناقص حركتي : هر گاه دو واژه غير از معنا فقط در حركت (مصّوت هاي كوتاه ) مختلف باشند .!
مثل : (مَلِك و مَلَك ) ، (گُل و گٍل)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *