دوره شبانه راهی برای انتخاب رشته خوب

سنجش تحصیلی برای یادگیری بیشتر

سنجش و ارزیابی، یکی از مسائل عمده تربیتی است. به ویژه در امور آموزشی نقش سنجش و خودآزمایی بسیار برجسته و پررنگ است.

اهمیت ارزشیابی در اندازه‌گیری میزان یادگیری خلاصه نمی‌شود. موضوع مورد ارزشیابی، نحوه انجام آن و چگونگی بیان نتایج، همگی بسیار مهم و تاثیر گذار است. سنجش تحصیلی و نتایج آن در بر دارنده نکات ارزشمندی در زمینه‌ی آن‌چه باید فرا گرفته شود و چگونگی فراگیری مطالب است.

هم‌چنین، وجود ارزشیابی و سنجش تحصیلی با کیفیت بالا برای درک نیازهای فرد متناسب اهداف و محتوای برنامه‌های آموزشی و آگاهی از نیازهای دانش‌آموزان و چگونگی کیفیت آموزش، امري ضروری است.

سنجش باید مداوم و مستمر باشد تا فرد مورد نظر را به هدف اصلی خود برساند. در اینگونه سنجش ها است که استعدادهای فردی شکوفا شده و باعث رشد و پیشرفت فرد میگردد همینطور نقاط ضعف آشکار شده و میتوان با مشاوره تحصیلی با افراد کارآزموده انها را برطرف کرده و به نقاط قوت فرد تبدیل نماییم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *