مشاوره تحصیلی: اولویت بندی مبحث‌های ریاضی تجربی بر اساس سطح دشواری کنکور

 

ترتيب بندي مباحث پرتكرار در درس رياضيات تجربي

با اولويت اهميت:

١)احتمال(قانون دو جمله اي/استفاده از ابزار تركيب در احتمال و برداشتهاي يكي يكي/سوال تركيبي از قوانين احتمال)

 

٢)درجه دوم(رابطه اصلي و فرعي بين ريشه/ساخت معادله درجه دوم از روي معادله درجه دوم/تغيير متغير)

 

٣)تعيين علامت(حل نامعادله شامل قدر مطلق/استفاده از روش هست و نيست/سوال غير مستقيم در ساير مباحث)

 

٤)تصاعد(مجموع جملات تصاعد حسابي و هندسي و تست تركيبي از فرمول ها شبيه سوالات سالهاي قبل)

 

٥)ماتريس(معكوس ماتريس و تركيب آن با دترمينان و ضرب)

٦)تابع(وارون/تركيب تابع/يك به يك بودن/مقدار گذاري به ويژه در توابع نمايي)

 

٧)لگاريتم(رشد و زوال/معادله لگاريتمي/رسم تابع لگاريتمي)

مشاوره کنکور

٨)مثلثات(معادله مثلثاتي/اتحادهاي مثلثاتي به ويژهCos(2x استفاده غير مستقيم در ساير مباحث)

 

٩)حد و پيوستگي(پيوستگي تابع در نقطه مرزي/حد مبهم و تركيب آن با قدرمطلق و حد در بي نهايت)

 

١٠)مشتق(مشتق گيري از مثلثاتي و راديكالي و كسري/آهنگ تغييرات/شرايط مشتق پذيري در يك نقطه/مشتق گيري قدرمطلق و براكت/مشتق ضمني/مشتق تركيب تابع)

 

١١)كاربرد مشتق(معادله خط مماس و قائم/ترسيم نمودار(ويژگي نقاط را بلد باشيد)/عطف و تقعر/اكسترمم مطلق/اكسترمم نسبي)

 

١٢)انتگرال(انتگرال قدرمطلق و براكت/انتگرال مثلثاتي و ساده كردن آن از روي اتحادها/مساحت و مساحت جبري/قضيه اول انتگرال)

 

١٣)آمار(شاخص هاي پراكندگي/جدول هاي آماري و نمودارها به ويژه دايره اي و ساقه برگ و جعبه اي و ميله اي)

 

١٤)دنباله ها(همگرايي/كرانداري/يكنوايي)

 

***مباحث داخل پرانتز در هر فصل طبق پرتكرار بودن آن طبقه بندي شده،بنابر اين مطالعه طبق ترتيب بندي فوق،بالاي ٨٥درصد تست هاي كنكور را شامل خواهد شد.

بیشتر بخوانید : اشتباهات رایج مطالعه

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *