زیست شناسی ترکیبی کنکور سراسری

 

 

 

مشاوره کنکور:زیست شناسی ترکیبی

همان طور که می دانید در سال های اخیر شاهد سوالات ترکیبی زیادی در درس زیست شناسی در کنکور سراسری بوده ایم که برای پاسخ گویی به این تست ها نیازمند مطالعه ترکیبی مباحث زیست شناسی هستیم. در مطلب زیر سعی داریم شما را در راه ترکیبی خواندن مباحث این درس یاری کنیم.

سوالات ژنتیک کنکور زیست:

فصول ماده ژنتیک کروموزوم ها، میتوز میوز،تولید مثل جنسی ژنتیک و خاستگاه آن( ژنتیک مندلی ) بخش هایی از فصل تولید مثل گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان

فصل ژنتیک جمعیت و بخش هایی از فصول قارچ ها از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

سوالات زیست گیاهی کنکور زیست: 

سفری به درون سلول ( مباحث مربوط به سلول گیاهی و تقسیم بندی هایی که درباره گیاهان در این فصل است) فصل گردش مواد که علاوه بر مبحث مهم قلب که در این فصل است مباحث گیاهی نیز وجود دارد و فصل حرکت از کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان

فصل تولید مثل گیاهان و فصل رشد و نمو در گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان

بخش هایی از فصول تغییر و تحول گیاهان و پیدایش گسترش گونه ها و فصل شارش انرژی از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

فصول حفظی: ویروس ها و باکتری ها و آغازیان و قارچ ها از زیست سال چهارم

سلولی: فصل پروتئین سازی و تکنولوژی زیستی و بخش هایی از شارش انرژی از زیست چهارم با فصول مولکول های زیستی و سفری به درون سلول و سازمان بندی سلول ها از زیست شناسی سال دوم دبیرستان

فصل مربوط به آناتومی بدن انسان:


فصل های ایمنی بدن و دستگاه عصبی و حواس و هورمون ها و فصل تولید مثل و رشد و نمو جانوران از زیست شناسی سوم دبیرستان

مباحثی از فصل های تغذیه و گوارش و تبادل گاز ها و گردش مواد و دفع مواد زاید و فصل حرکت از زیست سال دوم دبیرستان

تذکر: خواندن مباحث بالا با یکدیگر و به صورت ترکیبی خواندن را به همه داوطلبان کنکور توصیه می کنیم تا بتوانند به راحتی بین مباحث ارتباط برقرار کنند.

تذکر: مهم ترین مطلب برای موفقیت در زیست شناسی تکرار و تکرار و تکرار است تا با تسلط کافی به مباحث و ترکیبی خواندن از پس تست های سال های اخیر بر بیایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *